Cennik

 

Cennik

Przekazaliśmy Ci informacje o życiu w mieście
fontana@penzionfontana.sk: +421 44 439 28 58.

Przelew na konto

W przypadku przelewów bankowych zalecamy następujące banki                 Wszystkie opłaty za przelew na konto Fontany obciążają klienta.

Currency Banks S.W.I.F.T code
CZK Raiffeisenbank, Praque DABA DK KK
PLN Raiffeisen Bank Polska, Warsaw RCBW PL PW
EUR Commerzbank AG, Frankfurt COBA DE FF
EUR RZB-Austria, Vienna RZBA AT WW

Kalendarz sezon / poza sezonem 2019

Offpeak Peak
10.03. - 17.04.2019 02.01.  -09.03.2019
22.04. - 30.04.2019 18.04. - 21.04.2019
12.05. - 27.06.2019 01.05. - 11.05.2019
01.09. - 14.12.2019 28.06. - 31.08.2019