Cennik

 

Cennik

Przekazaliśmy Ci informacje o życiu w mieście
fontana@penzionfontana.sk: +421 44 439 28 58.

Przelew na konto

W przypadku przelewów bankowych zalecamy następujące banki                 Wszystkie opłaty za przelew na konto Fontany obciążają klienta.

Currency Banks S.W.I.F.T code
CZK Raiffeisenbank, Praque DABA DK KK
PLN Raiffeisen Bank Polska, Warsaw RCBW PL PW
EUR Commerzbank AG, Frankfurt COBA DE FF
EUR RZB-Austria, Vienna RZBA AT WW

Kalendarz sezon / poza sezonem 2020

Offpeak Peak
08.03. - 08.04.2020 02.01. - 07.03.2020
13.04. - 30.04.2020 09.04. - 12.04.2020
10.05. - 25.06.2020 01.05. - 09.05.2020
01.09. - 13.12.2020 26.06. - 31.08.2020